Nübüvvetin Işığında  
 
  Hurafe Ve Bid'atler 07.03.2021 01:49 (UTC)
   
 
Esselamun Aleykum ve Rahmetullahi Ve Berekatuh Ebeden Daima
Sevgili kardeşlerim müslümanın bilinçli olması gerek.Müslümanın ölçüsü Allah ve Resülü olmalı.Bir eşy Allah'ın indirdiğine ve islamın temellerine aykırı geliyorsa ve bu şey islama zarar veriyorsa o şey hurafe ve bid'at kavramıyla ifade edilmiştir.

Beni duyguğumda en çok öfkelendiren şeylerden biride yapılan akılsızca hareketlerin insanı düşünceden men edecek kadar bir hale koymasıdır.

Beşer  bir düşünmeli acaba Allah Resülü s.a.v olsa böyle yaparmıydı?

Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün dostuyla çölde giderken Efendimiz (s.a.v)'in Hudeybiye Harbinde yaslandığı ağacın oraya gelir.Gözlerine inanamaz.Bir ksım kimseler onun etrafında toplanmış namz kılıyorlar.Zikrediyorlar.Hazret-i Ömer kavminin tekrar cahileye adetlerini canlandırmasından korktuğundan  Efendimize sahabenin gölgesinde beyat ettiği ve sahabeye bu simin verildiği rıdvan ağacını kestirir.Dur ya Ömer demelerine rağmen Ömer ağacı kestirir.

İslamda bütün mukaddesatlara hürmet vardır ama bunları ilahlaştırmak yoktur.

Mahşer günü kabirleri ibadet yeri edinmiş yerlerdir.Üç büyük mescid hariç bunlar dışında kalan yerler bu hükme girmektedir.

Kabirlerden medet ummak onlara adaklar adamak yahudi ve hiristiyan adetidir.Bu adet putperestlerde daha yaygındır.

Vehebi inancında ise hepsi bütünen reddedilir.Sünnetin bir çok kaideside reddedilir.Allaha hiçbir araç konmaz hepsi şirktir denip hepsi tezyif edilir.

Ehl-i Sünnet ise orta yolu seçer.Her iki aşırılığıda reddeder ve doğru olanın grekli ilacın kur'andan ve sünnetten şifalarını sunar.

Evet evliyadan himmet istemek Allaha yalaştırılmış bir kul olmasındandır.Belki gücü veya kuvvetinden değildir.Allahı nbir kısım islam büyüklerine verdiği güzelliklerdendir.Zira bu husus hazret-i Muhammed s.a.v içinde geçerlidir.

Fakat evliyadan istemek hurafe ve bid'attır.Onun ne çocuk vermeye ne istediğini yapmyaa nede seni sınavındna geçirmeye ve nede ahiret azabından kurtarmaay senedi yoktur.Nitekim mahşer günü onlar bile kendi hallerini düşünüp Allahtan korkacaklar.

Evliyayı tezyif etmek ise sapkın bir inançtır.Zira evliya Allah dostudur ve bu yolun nurlu parıltılardır.Evliyadaki hareket efendimizin gösterdiği iz iledir.Kişi en büyük arzusunu sunarken dahi bir tanıdık aradığı gibi biz kullarda rabbimize isteklerimizi sunarken bir vesile arıyoruz.Ve sevgi Allah içindir şahıs için değil

Zira Efendimiz s.av beni isa ibn-i meryem gibi ilah edinmeyin diyordu.Onlara yaltaklanan şeyi kendi şahsında istemiyrodu.

Fakat sünneti inkar eden ve herşeyi reddeden bir kavmin geleceğinide söylüyordu.

Bir zaman gelecek bu şey kur'anda varsa kabu lederiz yoksa yoktur diyen bir kavim gelecek derken sünnetin iinkar edeceklrinide söyler.Hatta Hazret- iÖmerin bu konuda güzel sözleri var isteyen araştırsın.Orasını size bırakıyorum


 
  resule sevgi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  müminler kardeştir

  gazete başlıkları


HOŞ GELDİNİZ

sitene ekle


VEDA HUTBESİ
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!Billiga FlygFree Hit Counter
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol