Nübüvvetin Işığında  
 
  Esmâ-ül Nebi 07.03.2021 02:57 (UTC)
   
 

Esmâ-ül Nebi Peygamberimizi (s.a.v) Mübârek İsimleri ve Mânâları

Abdullah Allah'ın kulu Âbid Kulluk eden, ibadet eden Âdil Adaletli Ahmed En çok övülmüş, sevilmiş Ahsen En güzel Alî Çok yüce Âlim Bilgin, bilen Allâme Çok bilen Âmil İş ve aksiyon sahibi Aziz Çok yüce, çok şerefli olan Beşir Müjdeleyici Burhan Sağlam delil Cebbâr Kahredici, gâlip Cevâd Cömert Ecved En iyi, en cömert Ekrem En şerefli Emin Doğru ve güvenilir kimse Fadlullah Allah'ın ihsânı,fazlına ulaşan Fâruk Hakkı ve bâtılı ayıran Fettâh Yoldaki engelleri kaldıran Gâlip Hâkim ve üstün olan Ganî Zengin Habib Sevgili, çok sevilen Hâdi Doğru yola götüren Hâfız Muhafaza edici Halîl Dost Halîm Yumuşak huylu Hâlis Saf, temiz Hâmid Hamd edici, övücü Hammâd Çok hamdeden Hanîf Hakikate sımsıkı sarılan Kamer Ay Kayyim Görüp, gözeten Kerîm Çok cömert, çok şerefli Mâcid Yüce ve şerefli Mahmûd Övülen Mansûr Zafere kavuşturulmuş Mâsum Suçsuz, günahsız Medenî Şehirli, bilgilive görgülü Mehdî Hidayet eden Mekkî Mekkeli Merhûm Rahmetle bezenmiş Mes'ûd Mutlu Metîn Çok sağlam ve güçlü Muallim Öğretici Muktedâ Peşinden gidilen Mübârek Uğurlu, hayırlı, bereketli Müctebâ Seçilmiş Mükerrem Şerefli, yüce Müktefî İktifâ eden, yetinen Münîr Nurlandıran, aydınlatan Mürsel Elçilikle görevlendirilmiş Mürtezâ Beğenilmiş, seçilmiş Muslih Islah edeci, düzene koyucu Mustafa Çok arınmış Müstakîm Doğru yolda olan Mutî Hakka itaat eden Mu'ti Veren ihsân eden Muzaffer Zafer kazanan, üstün olan Müşâvir Kendisine danışılan Nakî Çok temiz Nakîb Halkın iyisi, en seçkini Nâsih Öğüt veren Nâtık Konuşan, nutuk veren Nebî Peygamber Neciyullah Allah' ın sırdaşı Necm Yıldız Nesîb Asil, temiz soydan gelen Nezîr Uyarıcı, korkutucu Nimet İyilik, dirlik ve mutluluk Nûr Işık, aydınlık Râfi Yükselten Râgıb Rağbet eden, isteyen Rahîm Mü'minleri çok seven Râzî Kabul eden, hoşnut olan Resûl Elçi Reşîd Akıllı, olgun, iyi yola götürücü Saîd Mutlu Sâbir Sabreden Sâdullah Allah' ın mübârek kulu Sâdık Doğru olan, gerçekci Saffet Arınmış, seçkin kişi Sâhib Mâlik, arkadaş,sohbet edici Sâlih İyi ve güzel huylu Selâm Noksan ve ayıptan emin olan Seyfullah Allah' ın kılıcı Seyyid Efendi Şâfi Şefaat edici Şâkir Şükredici Tâhâ Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi Tâhir Çok temiz Takî Haramlardan kaçınan Tayyib Helal, temiz, güzel, hoş Vâfi Sözünde duran Vâiz Nasihat eden Vâsıl Kulu Rabb'ine ulaştıran Yâsîn İnsan-ı kâmil Zâhid Mâsivadan yüz çeviren Zâkir Allah' ı çok anan

 

 
  resule sevgi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  müminler kardeştir

  gazete başlıkları


HOŞ GELDİNİZ

sitene ekle


VEDA HUTBESİ
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyor um, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.

İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki

hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.

MÜ'MİNLER!

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.

İNSANLAR!

Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!

Şahid ol yâ Rab!Billiga FlygFree Hit Counter
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol